Semper Belva. - Still In Saigon

Random?

Det längsta pontifikatet någonsin hade Pius IX som varade från 1846 fram till sin död 1878 (32 år), han var förmodligen den påve som varit med om mest under sitt pontifikat, dels så var han den förste påven som blev fotograferad. Han var påve då kyrkstaten förlorade sin makt och blev Italien. (Pius XI skrev under nåt papper som resulterade i Vatikanen 1929) Han var också den påve som öppnade det första vatikankonciliet som pågick från december 1869 till oktober 1870 då italienska trupper intog rom, och kyrkstaten upplöstes.